ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς των μαθητών για τα εξής:

Η πολιτεία, δείχνοντας εμπράκτως τη βούληση για στήριξη του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, λόγω του σημαντικότατου κοινωνικού και παιδαγωγικού ρόλου που διαδραμτίζει, έχει προχωρήσει και φέτος από την αρχή του σχολικού έτους και σύντομα θα ολοκληρώσει τη στελέχωση και λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα δημοτικά σχολεία, ολιγοθέσια και πολυθέσια που πληρούν τις προϋποθέσεις, με πρόσθετο εκπαιδευτικό ΠΕ70 (δάσκαλο) ή/και εκπαιδευτικούς ειδικότητας (αγγλικών, γυμναστικής, εικαστικών, μουσικής, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής), κατά περίπτωση.

Ειδικά για τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, οι πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο ωρολόγιο πρόγραμμά του δεν επιτρέπουν την ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο και η αποχώρηση γίνεται μόνο στις 16.00΄. Με βάση αυτή την προϋπόθεση έχουν γίνει όλες οι Αιτήσεις/Δηλώσεις των γονέων από τον Ιούνιο και αυτές τις Αιτήσεις/Δηλώσεις έχει λάβει υπόψη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος στα ολιγοθέσια. Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολιγοθέσιουεπιτρέπει την ένταξη κάθε ειδικότητας στο πρωινό ή/και στο ολοήμερο πρόγραμμα με το εξής σημαντικό όφελος: οι εκπαιδευτικοί του πρωινού προγράμματος να διδάσκουν σε μικρότερες ομάδες μαθητών σε παράλληλο χρόνο με τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας (π.χ. την ώρα που ο δάσκαλος του μονοθέσιου διδάσκει γλώσσα στην Ε΄-Στ΄ οι υπόλοιπες τάξεις μπορούν να έχουν γυμναστική, αγγλικά ή άλλο μάθημα ειδικότητας).

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και τη διαθεσημότητα των εκπαιδευτικών, είναι ευνόητο ότι η στελέχωση μπορεί να μην έχει την ίδια μορφή σε όλα τα σχολεία.

Καλούνται οι γονείς που έχουν ήδη καταθέσει Αίτηση/Δήλωση εγγραφής μαθητή στο Ολοήμερο-ή που προτίθενται να καταθέσουν-να στηρίξουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους τη λειτουργία του Ολοήμερου, τηρώντας την ώρα αποχώρησης των μαθητών, όπως έχει δηλωθεί αρχικά (π.χ. 16.00΄). Οφείλουν, επίσης, μέσω και των Συλλόγων Γονέων, να ασκήσουν πιέσεις προς τους εξωσχολικούς θεσμούς (φροντιστήρια, Αθλητικούς Συλλόγους κλπ.), ώστε να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, μεταθέτοντας την ώρα έναρξης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μετά τις 16.00΄. Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη των γονέων, θα είναι αδύνατή η συνέχιση της λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος σε κάποια σχολεία με αρνητικές επιπτώσεις για όλη τη σχολική κοινότητα και για τους εκπαιδευτικούς, που υποχρεωτικά θα μετακινηθούν σε άλλο σχολείο ή νησί.

               Ο Σχολικός Σύμβουλος της                      Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων

Κων/νος Κλουβάτος                                            Μαρκέλλα Παραμυθιώτου