Το πείραμα του Ερατοσθένη

Στις 20 Μαρτίου 2019, στην Εαρινή Ισημερία, το Ε2 του σχολείου μας πραγματοποίησε το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.

Τη μέρα της Εαρινής Ισημερίας, που χαρακτηρίζεται ως “αρχή της Άνοιξης”, ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η μέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας.

Έτσι, βρήκαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη και να υπολογίσουμε από την αυλή του σχολείου μας την ακτίνα της γης!!!

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ:

Ύψος ράβδου:105 εκ.  Μήκος σκιάς: 81 εκ.  Γωνία: 38 μοίρες  Ακτίνα γης που υπολογίσαμε: 6.284,67834 χλμ.