Επίσκεψη στο Ταχυδρομείο Μυκόνου

Οι μαθητές του Α1, συνοδευόμενοι απ’ τους δασκάλους τους Κουκουζέλη Βασιλική, Καπετάνογλου Ευλάμπιο και την δασκάλα του Τμήματος Υποδοχής Μαρία Κοτρώνη, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 7/4/23 εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταχυδρομείο της Χώρας Μυκόνου στο πλαίσιο του μαθήματος “Ένα γράμμα για την Ιωάννα” του διδακτικού αντικείμενου της γλώσσας. Συγκεκριμένα, ξεναγήθηκαν στο χώρο από τον προϊστάμενο του ταχυδρομείου και πληροφορήθηκαν για τη διαδικασία αποστολής, παράδοσης και ταξινόμησης των δεμάτων. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την αποστολή των δικών τους γραμμάτων στους συγγενείς τους. Η χαρά τους ήταν μεγάλη!!