Μια πράξη ενσυναίσθησης από το 1ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου προς το Σύλλογο φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βρίσκεσαι, να νιώθεις και να συμπάσχεις με την κατάσταση του άλλου, έχοντας όμως επίγνωση του ότι αυτό συμβαίνει στο άλλο. Η ενσυναίσθηση είναι η βάση του ενδιαφέροντος των ανθρωπίνων σχέσεων και μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε αυτούς που είναι διαφορετικοί από εμάς. Η ενσυναίσθηση είναι κινητήριος μοχλός στη μαθησιακή διαδικασία του 1ου δημοτικού σχολείου Μυκόνου! Περιλαμβάνει ψυχικό δέσιμο, χτίσιμο σχέσεων, ακρόαση και φροντίδα για τον άλλο. Είναι εκείνη η διαπροσωπική σχέση που μας επιτρέπει να αισθανθούμε τα συναισθήματα του άλλου και να φτάσουμε σε σημείο να έρθουμε στη θέση του, κατανοώντας πάντα ότι πρόκειται για τη δική του ψυχοσυναισθηματική κατάσταση.