Καλώς ήρθατε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
Διευθύντρια :  Αγγελοπούλου Δήμητρα
Υποδιευθυντής :

Τμήμα - Ειδικότητες
Α1:
Α2:
Β1:
Β2:
Β3:
Γ1:
Γ2:
Δ1:
Δ2:
Ε1:
Ε2:
Ε3:
Στ1:
Στ2:
Στ3:

Ολοήμερο:
Τμήμα Ένταξης:
Αγγλικά:
Φυσική Αγωγή:
Μουσική:
Εικαστικά:
Τ.Π.Ε: