Εκπαίδευση για την : «Κυκλική οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα» από τον φορέα NoWaste21

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση ως προς την Κυκλική οικονομία δηλαδή την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των αποβλήτων μας.

Τα παιδιά άκουσαν τι σημαίνει κομποστοποίηση ποιες πρώτες ύλες χρησιμοποιούμε όπως φυτά από τον κήπο, φρούτα και λαχανικά και έμαθαν για τον κύκλο του αζώτου. Επίσης, έμαθαν για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση παλιών ηλεκτρικών συσκευών και αντικειμένων.

Κάτι που τους έκανε εντύπωση ήταν η συνειδητοποίηση της ποσότητας πλαστικών μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Έμαθαν πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλές φορές τα πλαστικά μπουκάλια νερού και πως πρέπει να αποφεύγουμε την εκτεταμένη χρήση πλαστικού μιας χρήσης.